loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng, phát triển mô hình phân lớp tổ hợp đa đặc trưng trong nhận dạng ảnh / Trần Sơn Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoàng Thái, Nguyễn Thanh Thủy

Tác giả : Trần Sơn Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoàng Thái, Nguyễn Thanh Thủy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 112, [59] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.42

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thị giác máy tính. 4. Xử lý hình ảnh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26616
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26617 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top