loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của rủi ro đến thu nhập và biện pháp ứng phó của hộ gia đình nông thôn Việt Nam / Nguyễn Thị Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiểu Dao

Tác giả : Nguyễn Thị Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiểu Dao

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 188, xxii, 89 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 640

Chủ đề : 1. Hộ gia đình nông thôn -- Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 2. Kinh tế học gia đình. 3. Nông nghiệp -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26613
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26614 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top