loading

Luận án, luận văn

Mạng lưới trường học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh / Đinh Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Viết Thịnh

Tác giả : Đinh Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Viết Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 373.597

Chủ đề : 1. Giáo dục trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Trường trung học phổ thông -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26609
Đang xử lý kỹ thuật
Top