loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mạng lưới trường học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh / Đinh Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Viết Thịnh

Tác giả : Đinh Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Viết Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [12], 166, [12] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 373.597

Chủ đề : 1. Giáo dục trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trường trung học phổ thông -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26607
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26608 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top