loading

Luận án, luận văn

Lòng tin và hành vi mua của người tiêu dùng trực tuyến / Lê Nguyễn Bình Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Phương Thảo

Tác giả : Lê Nguyễn Bình Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Phương Thảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 658.812

Chủ đề : 1. Dịch vụ khách hàng -- Tóm tắt. 2. Hài lòng khách hàng -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Quản trị kinh doanh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26602
Đang xử lý kỹ thuật
Top