loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vốn tâm lý, thái độ công việc và hiệu quả công việc của nhân viên / Ngô Thành Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà

Tác giả : Ngô Thành Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 332 tờ, [34] tr. : minh họa ; 28 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.3

Chủ đề : 1. Đánh giá hiệu quả công việc. 2. Nhân viên -- Tâm lý học. 3. Nhân viên -- Thái độ. 4. Quản lý nhân sự. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26620
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26621 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top