loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu ZnO cấu trúc nano - bước đầu ứng dụng trong cảm biến sinh học / La Phan Phương Hạ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Trung, Lê Khắc Bình

Tác giả : La Phan Phương Hạ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Trung, Lê Khắc Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 170, [32] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.5

Chủ đề : 1. Cảm biến sinh học. 2. Hợp chất vô cơ. 3. Khoa học vật liệu. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Vật liệu cấu trúc Nano. 6. Vật lý chất rắn. 7. Zinc oxide. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26590
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26591 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top