loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Việt Nam / Ngô Chín ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thuấn

Tác giả : Ngô Chín ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 204 tờ, [65] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp nhà nước -- Tài chính -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quản trị kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26586
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26587 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top