loading

Luận án, luận văn

Đời sống và sự vận động của lý luận, phê bình văn học kháng chiến giai đoạn 1945-1954 / Nguyễn Khắc Hóa

Tác giả : Nguyễn Khắc Hóa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Nhà phê bình văn học -- Việt Nam -- 1945-1954 -- Tóm tắt. 2. Văn học cách mạng Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- 1945-1954 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10687
Phục vụ đọc tại chỗ
Top