loading

Luận án, luận văn

Những đặc trưng cơ bản của truyện dân gian vùng Thuận Hóa / Hồ Quốc Hùng

Tác giả : Hồ Quốc Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Văn học dân gian Việt Nam -- Việt Nam -- Thuận Hóa -- Tóm tắt. 2. Văn học và văn hóa dân gian -- Việt Nam -- Thuận Hóa -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10685
Phục vụ đọc tại chỗ
Top