loading

Sách, tuyển tập

Những người mang họ Bác Hồ : tập ký / Nguyễn Ngọc Chiến

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chiến

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 258 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049950360

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 516/2021
(VH 6101/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 517/2021
(VH 6101/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top