loading

Luận án, luận văn

Mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội trong triết lý Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam / Hoàng Tăng Cường

Tác giả : Hoàng Tăng Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 181.112

Chủ đề : 1. Nhân cách và văn hóa -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Nho giáo và quốc gia -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Triết học nho giáo -- Tóm tắt. 4. Xã hội học nho giáo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10824
Phục vụ đọc tại chỗ
Top