loading

Sách, tuyển tập

Mùa bông điên điển : truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Chiến

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chiến

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 257 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049954290

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 430/2021
(VH 4641/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 431/2021
(VH 4641/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top