loading

Sách, tuyển tập

Ký ức Nam Ban : ký, ghi chép / Trần Ngọc Trác

Tác giả : Trần Ngọc Trác

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 397 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049950247

Số phân loại : 895.92283403

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 428/2021
(VH 5653/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 429/2021
(VH 5653/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top