loading

Sách, tuyển tập

Chuyện về Jenna / Tâm Phan

Tác giả : Tâm Phan

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 155 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786045543597

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Văn học thiếu nhi. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 137/2021
(N 276/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 138/2021
(E 240/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 507/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 508/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top