loading

Sách, tuyển tập

Gió lạnh đầu mùa : tập truyện ngắn / Thạch Lam

Tác giả : Thạch Lam

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 127/2021
(E 66/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 128/2021
(E 66/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 408/2021
(VH 3617/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 409/2021
(VH 3617/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top