loading

Sách, tuyển tập

101 câu chuyện làm thay đổi cuộc sống. Trái tim nhân hậu / Tri thức Việt biên dịch

Tác giả : Tri thức Việt biên dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 158 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 308/2021
(1289/10)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 309/2021
(1289/11)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 310/2021
(DN 136/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top