loading

Luận án, luận văn

Phân lập một số hợp chất Taxoid từ lá thông đỏ lá dài (Taxus Wallichiana Zucc.) trồng ở Lâm Đồng, định hướng thiết lập chất đối chiếu / Hứa Hoàng Oanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phương Dung

Tác giả : Hứa Hoàng Oanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phương Dung

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [24] tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 615.3252

Chủ đề : 1. Chiết xuất thực vật -- Dược lý học -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Paclitaxel -- Dược lý học -- Tóm tắt. 4. Taxol -- Dược lý học -- Tóm tắt. 5. Thông đỏ lá dài -- Tóm tắt. 6. Ung thư -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26568
Đang xử lý kỹ thuật
Top