loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phân lập một số hợp chất Taxoid từ lá thông đỏ lá dài (Taxus Wallichiana Zucc.) trồng ở Lâm Đồng, định hướng thiết lập chất đối chiếu / Hứa Hoàng Oanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phương Dung

Tác giả : Hứa Hoàng Oanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phương Dung

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 140, 110, [11] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.3252

Chủ đề : 1. Chiết xuất thực vật -- Dược lý học. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Paclitaxel -- Dược lý học. 4. Taxol -- Dược lý học. 5. Thông đỏ lá dài. 6. Ung thư -- Điều trị. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26566
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26567 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top