loading

Luận án, luận văn

Клинические и эхокардиографические особенности инфаркта миокарда с разной степенью атеросклеротического поражения коронарных артерий: характеристика триггеров, оценка прогноза / Hoàng Huy Trường ; Научный руководитель: Кобалава Жанна Давидовна

Tác giả : Hoàng Huy Trường ; Научный руководитель: Кобалава Жанна Давидовна

Nhà xuất bản : Российский университет Дружбы Народов

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 190 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 616.12

Chủ đề : 1. Luận án -- Nga. 2. Siêu âm tim. 3. Tim mạch. 4. Tim -- Bệnh -- Chẩn đoán. 5. Tim -- Bệnh -- Điều trị. 6. Xơ vữa động mạch -- Chẩn đoán. 7. Xơ vữa động mạch -- Điều trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26580
Đang xử lý kỹ thuật
Top