loading

Luận án, luận văn

Multiple exposures and co-exposures to chemical neurotoxic agents and intense physical constraints among male blue-collar workers in the agriculture, manufacturing, and construction sectors in France / Nguyễn Thị Hải Yến

Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến

Nhà xuất bản : Université d'Angers

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Angers, France

Mô tả vật lý : viii, 111, liv tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 616.8008623

Chủ đề : 1. Bệnh hệ thần kinh -- Gây ra về mặt hóa học. 2. Chất độc thần kinh. 3. Luận án -- Pháp. 4. Nam công nhân cổ xanh -- Sức khỏe và vệ sinh -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26577
Đang xử lý kỹ thuật
Top