loading

Sách, tuyển tập

Xót tiền dân : tuyển tập truyện cười đặc sắc / Azit Nêxin ; Thái Hà ... [và nh.ng. khác] dịch ; Thái Hà tuyển chọn

Tác giả : Azit Nêxin ; Thái Hà ... [và nh.ng. khác] dịch ; Thái Hà tuyển chọn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 624 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 894

Chủ đề : 1. Truyện cười Thổ Nhĩ Kỳ. 2. Văn học Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 15/2021
(VH 1497/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 16/2021
(VH 1497/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top