loading

Sách, tuyển tập

Thầy thuốc gia đình

Tác giả : Tony Smith, Sue Davidson ; Lan Phương dịch

Nhà xuất bản : Y học

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 309 tr. : minh họa màu ; 27 cm

Số phân loại : 616

Chủ đề : 1. Bệnh -- Chẩn đoán. 2. Bệnh -- Điều trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 03/2021
(8562/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 04/2021
(8562/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 273/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top