loading

Sách, tuyển tập

Hướng dẫn tự học CorelDraw X6 căn bản

Tác giả : VL.COMP tổng hợp và biên soạn

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 263 tr. : tranh ảnh, hình vẽ ; 24 cm

Số phân loại : 006.686

Chủ đề : 1. Đồ họa máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 07/2021
(212/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 08/2021
(212/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top