loading

Sách, tuyển tập

Kỹ thuật nuôi cá tra & cá basa trong ao

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 127 tr. : minh họa ; 19 cm

Số phân loại : 639.31

Chủ đề : 1. Ao cá. 2. Cá Basa. 3. Cá tra. 4. Nuôi cá.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 201/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 202/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 203/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top