loading

Sách, tuyển tập

Thú chơi non bộ và kiểng Bonsai

Tác giả : Việt Chương

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 127 tr. : hình vẽ, 4 tờ tranh ảnh màu ; 19 cm

Số phân loại : 635.9772

Chủ đề : 1. Bonsai. 2. Cây cảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 191/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 192/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 193/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top