loading

Sách, tuyển tập

Nghệ thuật trồng và tạo dáng Bonsai Ôn Châu

Tác giả : Hồ Nhạc Quốc ; Nguyễn Kim Dân biên dịch

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 152 tr. : tranh ảnh, hình vẽ (1 phần màu) ; 19 cm

Số phân loại : 635.9772

Chủ đề : 1. Bonsai. 2. Cây cảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 176/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 177/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 178/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top