loading

Sách, tuyển tập

Để trở thành nhà quản lý tài chính giỏi

Tác giả : La Kiến Phát ; Cát Tường dịch

Nhà xuất bản : Thống kê

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 184 tr. : bảng ; 20 cm

Số phân loại : 332.024

Chủ đề : 1. Tài chính cá nhân. 2. Thành công.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 170/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 171/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 172/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top