loading

Sách, tuyển tập

Tiến tới tương lai với hai bàn tay trắng

Tác giả : Phạm Phi Hoành biên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 103 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Tâm lý học ứng dụng. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 168/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 169/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top