loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tổng hợp các hoạt chất Cephalexin, Cefuroxim, Cefixim thuộc nhóm kháng sinh Cephalosporin / Nguyễn Khánh Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Ngọc Nhuận, Đặng Văn Tịnh

Tác giả : Nguyễn Khánh Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Ngọc Nhuận, Đặng Văn Tịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [khoảng 200] tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 615.329

Chủ đề : 1. Cefixim. 2. Cefuroxim. 3. Cephalexin. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Thuốc kháng sinh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26555
Đang xử lý kỹ thuật
Top