loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tổng hợp các hoạt chất Cephalexin, Cefuroxim, Cefixim thuộc nhóm kháng sinh Cephalosporin / Nguyễn Khánh Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Ngọc Nhuận, Đặng Văn Tịnh

Tác giả : Nguyễn Khánh Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Ngọc Nhuận, Đặng Văn Tịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 615.329

Chủ đề : 1. Cefixim -- Tóm tắt. 2. Cefuroxim -- Tóm tắt. 3. Cephalexin -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Thuốc kháng sinh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26554
Đang xử lý kỹ thuật
Top