loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tổng hợp các hoạt chất Cephalexin, Cefuroxim, Cefixim thuộc nhóm kháng sinh Cephalosporin / Nguyễn Khánh Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Ngọc Nhuận, Đặng Văn Tịnh

Tác giả : Nguyễn Khánh Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Ngọc Nhuận, Đặng Văn Tịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 152, [23] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.329

Chủ đề : 1. Cefixim. 2. Cefuroxim. 3. Cephalexin. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Thuốc kháng sinh. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26552
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26553 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top