loading

Luận án, luận văn

Roles of mangrove ecosystem in the sustainability of communities in the Vietnamese Mekong Delta : a case study in Soc Trang and Bac Lieu provinces / Huỳnh Thị Cẩm Hồng

Tác giả : Huỳnh Thị Cẩm Hồng

Nhà xuất bản : Hokkaido University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Japan

Mô tả vật lý : viii, 100 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 577.698

Chủ đề : 1. Luận án -- Nhật Bản. 2. Rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Bạc Liêu -- Nghiên cứu trường hợp. 3. Rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Sóc Trăng -- Nghiên cứu trường hợp. 4. Sinh thái học rừng ngập mặn. 5. Sinh thái học rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Bạc Liêu -- Nghiên cứu trường hợp. 6. Sinh thái học rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Sóc Trăng -- Nghiên cứu trường hợp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26532
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top