loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Cọc đỏ (Lumnitzera littorea, Combretaceae) và cây Vẹt trụ (Bruguiera cylindrica, Rhizophoraceae) mọc ở rừng ngập mặn Cần Giờ - T.P. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Lệ Thủy ; Supervisor : Nguyen Thi Kim Phung, Poul Erik Hansen

Tác giả : Nguyễn Thị Lệ Thủy ; Supervisor : Nguyen Thi Kim Phung, Poul Erik Hansen

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 20 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 546

Chủ đề : 1. Cây Cọc Đỏ -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ -- Tóm tắt. 2. Cây Vẹt Trụ -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ -- Tóm tắt. 3. Dược liệu -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ -- Tóm tắt. 4. Hóa hữu cơ -- Tóm tắt. 5. Sinh thái học rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26529
Đang xử lý kỹ thuật
Top