loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá sự hiện diện một số kim loại nặng trong nghêu trắng Meretrix lyrate và môi trường sống của chúng / Trần Tuấn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Emilie Strady

Tác giả : Trần Tuấn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Emilie Strady

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 121, [98] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.7394

Chủ đề : 1. Chất lượng nước. 2. Kim loại nặng -- Khía cạnh môi trường -- Phân tích. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nghêu -- Chăn nuôi. 5. Quản lý môi trường. 6. Sinh vật sống trong nước -- Ảnh hưởng nước ô nhiễm đối với sinh vật sống trong nước. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 26506
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26507 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top