loading

Sách, tuyển tập

Tuổi thơ dữ dội : tiểu thuyết / Phùng Quán

Tác giả : Phùng Quán

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 783 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6572/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 131/2021
(E 109/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 132/2021
(E 109/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top