loading

Sách, tuyển tập

Trọng tử : tiểu thuyết. : T.3

Tác giả : Thục Khách ; Nguyễn Bảo Ngọc dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 479 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046908807

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6566/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top