loading

Sách, tuyển tập

108 truyện đồng thoại khoa học hay nhất / Vũ Bội Tuyền kể

Tác giả : Vũ Bội Tuyền kể

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046468271

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6544/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6545/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 116/2021
(N 134/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 117/2021
(E 62/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top