loading

Sách, tuyển tập

1800 câu đàm thoại cấp tốc tiếng Anh = Instant English conversation sentences. T.2 / Hữu Khiêm, Thanh Thúy, Nhật Thảo biên soạn

Tác giả : Hữu Khiêm, Thanh Thúy, Nhật Thảo biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 143 tr. : minh họa ; 18 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1927/2020
(7072)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1928/2020
(7073)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1929/2020
(7074)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top