loading

Sách, tuyển tập

1800 câu đàm thoại cấp tốc tiếng Anh = Instant English conversation sentences. T.1 / Hữu Khiêm, Thanh Thúy, Nhật Thảo biên soạn

Tác giả : Hữu Khiêm, Thanh Thúy, Nhật Thảo biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 143 tr. : minh họa ; 18 cm +$e1 đĩa MP3 (4 3/4 in.)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1935/2020 BH
(N 164)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top