loading

Sách, tuyển tập

365 câu tiếng Quảng Đông cho người Việt Nam tự học / Lê Kim Ngọc Tuyết

Tác giả : Lê Kim Ngọc Tuyết

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 316 tr. ; 19 cm + 1 đĩa MP3 (4 3/4 in.)

ISBN : 9786049737923

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1918/2020
(7170)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1919/2020
(7171)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1920/2020
(7172)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1921/2020 BH
(N 159)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1923/2020 BH
(N 161)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top