loading

Sách, tuyển tập

3000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng = Practical English conversation sentences / Phạm Cao Hoàn biên soạn ; Nhất Phương thực hiện CD

Tác giả : Phạm Cao Hoàn biên soạn ; Nhất Phương thực hiện CD

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 396 tr. : minh họa ; 19 cm +$e1 đĩa MP3 (4 3/4 in.)

ISBN : 9786049752414

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1912/2020
(7117/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1913/2020
(7117/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1914/2020
(7117/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1915/2020 BH
(N 156)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1916/2020 BH
(N 157)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top