loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến lên cấu trúc và động học của chuỗi peptid amyloid beta: hướng đến ức chế bệnh alzheimer / Trần Thị Minh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Lý Anh Tú

Tác giả : Trần Thị Minh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Lý Anh Tú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 35 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 610.28

Chủ đề : 1. Amyloid beta-Peptides -- Tóm tắt. 2. Bệnh Alzheimer -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 3. Bệnh Alzheimer -- Điều trị -- Tóm tắt. 4. Kỹ thuật y sinh -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26500
Đang xử lý kỹ thuật
Top