loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến lên cấu trúc và động học của chuỗi peptid amyloid beta: hướng đến ức chế bệnh alzheimer / Trần Thị Minh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Lý Anh Tú

Tác giả : Trần Thị Minh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Lý Anh Tú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 172, [22] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 610.28

Chủ đề : 1. Amyloid beta-Peptides. 2. Bệnh Alzheimer -- Chẩn đoán. 3. Bệnh Alzheimer -- Điều trị. 4. Kỹ thuật y sinh. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26498
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26499 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top