loading

Sách, tuyển tập

Cánh đồng bất tận : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tư

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 218 tr. : tranh ảnh ; 20 cm

ISBN : 9786041158108

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6396/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top