loading

Sách, tuyển tập

Ngã ba sông : thơ / Kim Quyên

Tác giả : Kim Quyên

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 143 tr. ; 190 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1224
Đang xử lý kỹ thuật
Top