loading

Sách, tuyển tập

Từ điển Anh - Việt : 120.000 từ / Việt Fame biên soạn ; Hội Ngôn ngữ học T.P. Hồ Chí Minh hiệu đính

Tác giả : Việt Fame biên soạn ; Hội Ngôn ngữ học T.P. Hồ Chí Minh hiệu đính

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1434 tr. : bảng ; 18 cm

ISBN : 9786048951634

Số phân loại : 423.95922

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Từ điển -- Tiếng Việt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật K 6734
(TĐ 123/8)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật K 6735
(TĐ 123/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top