loading

Sách, tuyển tập

Diccionario Frances-Espanol, y Espanol-Frances : con mas de 20.000 voces usuales de ciencias, artes y oficios / por Domingo Gildo

Tác giả : por Domingo Gildo

Nhà xuất bản : Mexico

Năm xuất bản : 1881

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 2t. ; 18 cm

Số phân loại : 443.61

Chủ đề : 1. Tây Ban Nha -- Từ điển -- Tiếng Pháp. 2. Tiếng Pháp -- Từ điển -- Tây Ban Nha.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 K 2001
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 12 K 2002
Phục vụ đọc tại chỗ
Top