loading

Sách, tuyển tập

Hạc hồng : tiểu thuyết / Lê Hoài Nam

Tác giả : Lê Hoài Nam

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049949555

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7049/2020
(VH 4393/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7050/2020
(VH 4393/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top