loading

Sách, tuyển tập

Dialectics of nature / Frederick Engels ; transl. from the german by Clemens Dutt

Tác giả : Frederick Engels ; transl. from the german by Clemens Dutt

Nhà xuất bản : Progress

Năm xuất bản : 1954

Nơi xuất bản : M.

Mô tả vật lý : 403 tr. : biểu đồ, 1 tờ chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 146.32

Chủ đề : 1. Duy vật biện chứng. 2. Khoa học -- Triết học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 7492
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top